Náš cíl

Hlavním cílem je získání maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v běžném životě. Dílčí cíle jsou zaměřeny na získání co největší možné samostatnosti v různých oblastech života a jsou specifikovány dle individuálních schopností jednotlivých uživatelů v jejich individuálních plánech. 

Kontakt

Dveře dokořán z.s. U Ohře 210
Karlovy Vary
36018
353235267, 603107099 vedoucí služby
608645998 sociální pracovnice
svoboda.dveredokoran@seznam.cz, spdveredokran@seznam.cz